HIFI klub Liberec

50 let audio – video činnosti (1968 - 2018)

Vydané dokumenty

Klub vydal celou řadu dokumentů, které slouží nejen jeho členům ale také všem, kteří o ně projeví zájem. Tři z nich se zabývají audio technikou ať již minulou nebo současnou. Minulou se zabývají dokumenty Magnetofony a Rozhlasové přijímače vyrobené v Československu. Minulou i přítomnou pak dokument Gramofony. Jen několik informací ke každému z nich.

Magnetofony

Tento dokument byl vydán u příležitosti pořádání výstavy Magnetofony v roce 2008. Obsahuje technické parametry a fotografie všech 96 magnetofonů a 33 mikrofonů prezentovaných na výstavě. Jednalo se o výrobky z celého světa, které byly z rozsáhlé sbírky předsedy klubu Václava Hlaváče. Vedle toho je zde podrobně popsána historie podniků Tesla (Přelouč, Pardubice, Liberec), jako největších, které u nás magnetofony vyráběly. Historii se zabývají i kapitoly o magnetofonech, magnetofonových páscích a mikrofonech. Několik kapitol je věnováno jednotlivým částem magnetofonu. Obrazová dokumentace obsahuje 238 fotografií. Vzhledem k rozsahu dokumentu se nejen stal doprovodným textem k uvedené výstavě ale i zdrojem informací o uvedené audio technice.

Rozhlasové přijímače vyrobené v Československu v letech 1945 až 1990

Cílem tohoto dokumentu bylo souhrnně zmapovat výrobu všech základních typů rozhlasových přijímačů vyrobených v Československu v uvedených letech. V některých případech jsou uvedeny i typy odvozené. Z literatury není známo, že takový ucelený přehled byl u nás někdy publikován. Každému přijímači je věnována jedná strana na které jsou nejdříve uvedeny jeho základní parametry a následně pak fotografie – jedna zepředu a další, dokumentující vnitřní uspořádání přijímače. O rozsahu dokumentu svědčí to, že obsahuje celkem 570 fotografií ať již v textové části nebo u jednotlivých typů rozhlasových přijímačů. Je zde zdokumentováno na 222 základních a odvozených typů, 7 komunikačních přijímačů a 5 prototypů.

Gramofony

V úvodu se dokument zabývá historii mechanického záznamu zvuku ve světě a u nás. Jsou uvedeny všechny typy gramofonů, které byly v Československu vyrobeny v letech 1949 až 1990). Celá řada z nich je publikována v obrazové příloze. Další část je věnována dvěma našim výrobcům gramofonů a to firmě EAT a hlavně pak firmě SEV Litovel, s.r.o.. Tato firma je největším výrobcem gramofonů kategorie HIFI na světě. Své výrobky prodává pod značkou Pro-Ject. Následují kapitoly, které se věnují jednotlivým částem gramofonu a jejich seřízení. Zvláštní část je věnována gramofonové desce, její historií a přítomností výroby ve firmě GZ Media, a. s. v Loděnici. Jedná se o firmu, která je největším světovým výrobcem gramofonových desek. Denně je zde vylisováno až 80 000 desek. Je světovým lídrem v možnostech balení těchto desek. O bohaté obrazové dokumentaci svědčí 266 uveřejněných fotografií.