HIFI klub Liberec

50 let audio – video činnosti (1968 - 2018)

Slovo úvodem

Pojem „high fidelity“ (HIFI) – vysoká věrnost, kvalita – je znám již od počátku reprodukované hudby. Účelem vždy bylo a je přenést hudbu do domácí poslechové místnosti ve kvalitě alespoň částečně srovnatelné se živou reprodukcí nebo studiovým záznamem.
V Německu se hnutí HIFI začíná šířit v druhé polovině padesátých let minulého století. Odborný tisk začal přístroje testovat a upozorňovat, zda splňují přísné požadavky na HIFI. K tomu jim sloužila vydaná norma DIN 45 500, která stanovila minimální požadavky na vlastnosti HIFI přístrojů. Pomocí této normy bylo možno přesně rozlišit přístroje splňující parametry pro HIFI od ostatních.
Vzniklo tak hnutí, které oživilo obor zvukové techniky. Byl vytvořen tlak na výrobce aby takové přístroje vyráběly. V Československu se hnutí HIFI začínalo rozvíjet jen s malým zpožděním za Německem.
V roce 1961 vznikl Klub elektroakustiky, kolem kterého se soustředila celá řada odborníků. Smyslem jejich činnosti bylo shromažďování informací o vývoji audiotechniky ve světě i u nás a navazující vývoj a výroba vlastních HIFI zařízení, které v té době na domácím trhu prakticky neexistovaly.
Z iniciativy tohoto klubu začal na přelomu let 1966 a 1967 vycházet časopis Hudba a zvuk, který přinášel nejen informace o HIFI technice ale i praktické návody na stavbu takových zařízení.
V říjnu roku 1967 vznikl Československý HIFI-klub, který soustředil zájemce o hudbu a její věrnou reprodukci. V roce 1971 měl tento celostátní klub již desítky organizací s více jak 16 000 členy.
Po roce 1989, kdy bylo možno HIFI techniku běžně koupit, zájem členů o práci v klubech postupně upadal a tím i došlo k zániku většiny HIFI klubů. Dnes jsou poslední čtyři HIFI kluby sdruženy v České společnosti elektroniků a tři jsou mimo tuto společnost, včetně libereckého klubu.


Základní informace o klubu

Klub byl založen v druhé polovině roku 1968. Dne 2. 3. 1973 byl začleněn, stejně jako všechny ostatní HIFI kluby v Československu, do struktury Svazarmu. V roce 1990 zaniká Svazarm a vzniká Sdružení technických sportů a činností jehož součástí se stávají všechny HIFI kluby. Ve stejném roce je ustavena Česká společnost elektroniků a HIFI klub Liberec se stává jeho součástí. Snaha o úplnou samostatnost klubu byla dovršena ke dni 30. 4. 2007, kdy klub vystupuje z ČSE a založil vlastní občanské sdružení. Ke dni 1. 1. 2014 byl klub ustaven jako zapsaný spolek. V roce 2018 slaví klub 50 let své činnosti.